Proč den trvá tak dlouho, jak trvá, to víme: během jednoho dne se Země otočí kolem své osy. Jenže proč je tento úsek rozdělen na 24 hodin? Proč ne třeba na sto, deset nebo jiné "hezké" číslo? Můžou za to staří Babyloňané a Egypťané, pro něž byla "hezkým" číslem právě dvanáctka. Den, tedy zjednodušeně řečeno dobu od východu do západu Slunce, proto rozdělili na dvanáct hodin, pak následovalo dalších dvanáct hodin nočních, celkem tedy 24 hodin.