Před více než půlstoletím se objevila psychofarmaka, která přinesla do psychiatrie zásadní změnu. Po období víceméně náhodného hledání správných molekul přišly léky stavěné na mezitím objevený receptor a možnosti bádání o fyziologii mozkových dějů dále úspěšně rozšiřují zobrazovací metody. Tato kapitola měla končit zlidštěním péče a lepší integrací nemocných do společnosti, na což u nás ještě čekáme. Velké blázince dodnes představují nedobytné pevnosti.