Zkratka CAPTCHA znamená „completely automated process to tell computers and humans apart“, v překladu tedy „zcela automatizovaný proces pro rozeznání počítače od člověka“. Říká se mu také „Turingův test“. Ačkoliv existují i alternativní metody, typicky se jedná o opsání deformovaných písmen, číslic nebo celých slov z obrázku.

Captcha se používá v případě, kdy chceme zabránit automatickému přístupu k nějakým stránkám nebo informacím. Typicky jde například o ochranu proti spamu na diskusních fórech nebo při přihlašování uživatelů jako ochrana před automatickým zkoušením náhodných hesel, třeba ve snaze zablokovat někomu cizímu uživatelský účet.