Klíč asymetrického algoritmu (typicky RSA) je nezbytný pro šifrování a elektronické podepisování dat. Pro praktické použití ale nestačí podpis na elektronické zprávě. Abychom mu mohli věřit, musíme vědět, komu ten který klíč patří, jaké konkrétní osobě, organizaci nebo systému.

Kromě toho potřebujeme ukládat ještě další metadata, jako například účely použití nebo časové omezení platnosti. Proto se asymetrické veřejné klíče obvykle po světě potulují nikoliv ve své holé podobě, ale v podobě certifikátu, který všechny tyto údaje umí uchovávat.