V minulých dílech jsme si představili algoritmy pro vytváření elektronického podpisu. A zmínili jsme se i o certifikátech, které umožňují šifrovací klíče propojit s reálnou osobou a stanovit také různá omezení pro jejich použití.

Jedním z typických omezení je časová platnost. Každý vydaný certifikát obsahuje též informaci o době, od kdy do kdy je platný. U běžných certifikátů jde zpravidla o jeden rok. Proč je zde toto omezení? V první řadě z důvodu bezpečnosti.