DoS je zkratka anglického pojmu „Denial of Service“, což se dá přeložit jako „znepřístupnění služby“. Označuje se tak jakýkoliv útok, jehož cílem je danou službu „shodit“, znemožnit její využití komukoliv dalšímu, dočasně nebo trvale. Zkratka DDoS znamená „Distributed DoS“ a označuje poddruh DoS útoku, při němž je útok veden z velkého množství zdrojových počítačů.

Existují v principu dva způsoby, jak podniknout DoS útok: prostým zahlcením oběti příliš velkým množstvím obecně zcela neškodných požadavků a využitím nějaké chyby cílového systému. DDoS útoky není potřeba ani vymýšlet a osobně provádět, lze si je objednat na internetu jako "službu".