Podle měření Global Web Index měla sociální síť Google+ v prosinci 343 milionů aktivních uživatelů. To je přibližně polovina počtu aktivních uživatelů Facebooku s 693 miliony aktivních uživatelů.

Google ale provozuje hned dvě sociální sítě ze tří největších. Twitter, dlouhodobě pokládaný za dvojku mezi sociálními sítěmi, měl v prosinci 288 milionů uživatelů, ale Global Web index od měření poprvé začlenil i YouTube, která má znaky sociální sítě, a to Twitter odsunulo na čtvrtou pozici.