Nabízejí nám lékaři a lékárníci pouze léky, které opravdu potřebujeme? Mají dostatek informací o tom, co je pro pacienty nejlepší, nebo jsou sami ovlivněni obratnými triky reklamních mágů? Reklama léčiv podléhá přísné regulaci, to ale neznamená, že neexistují způsoby, jak pravidla obejít a manipulovat jak s pacienty, tak s lékaři a lékárníky.

(Pozn. red.: Následnou polemiku mezi autorem a pediatrem Miroslavem Tomsem najdete v samostatném příspěvku na našich facebookových stránkách. Navazuje na ni ještě jeden komentář Jana Vavrečky)

Stejně jako se vyvíjejí léky samotné, vyvíjejí se v čase také způsoby jejich obchodní propagace a nabídky. Moderní reklama je už natolik exaktní a místy i vědeckou disciplínou, že postavit se jí z pozice jednotlivce a jeho obranných mechanismů je prakticky nemožné nebo jen velmi málo efektivní. Sebeobranu proti reklamě přestáváme sami zvládat. Společnost proto zavádí různé mechanismy, které nás mají proti reklamě bránit vlastně za nás. Jedním z nejvýznamnějších opatření je právní regulace reklamy.