Mělo by Česko do své ekonomické politiky zařadit snižování spotřeby ropy a plynu jako reakci na rychlé zdražování a cenové šoky? Hnutí DUHA se domnívá, že ano. Shrnuje důvody a navrhuje rámcový zákon, který se už osvědčil v Británii.

Z toho, co často slýcháme od vrcholných politiků, bychom si mohli vyvodit závěr, že leitmotivem tuzemské energetiky jsou atomové reaktory. Nejsou. Jaderné elektrárny dohromady pokrývají asi jenom jednu šestinu naší spotřeby. Tři čtvrtiny připadají na fosilní paliva.