Období přiléhající k vánočním svátkům je typickým časem rodinných návštěv. Pro technicky nadanější jedince to často znamená, že se mění na pracovníky technické podpory a řeší problémy, které jejich rodiče, prarodiče a jiní příbuzní mají s počítačem.

Tento článek je jakýmsi návodem, co se hodí v případě péče o počítače technologicky méně nadaných příbuzných a přátel učinit. Jedná se samozřejmě o obecný, univerzální checklist pro typické uživatele, který nevyhoví sto procentům uživatelů. Ale je to dobrý základ.