Zhruba před rokem se ukázalo, že chyba v počítačovém programu ve státě Washington v USA propustila předčasně více než tři tisíce vězňů. Letos zase v Kalifornii chyby v počítačovém systému vedly k neoprávněnému ponechání lidí ve vězení, jejich zatčení, nebo dokonce registraci jako sexuálních násilníků. Bylo jich tak moc, že kancelář veřejného obhájce ve stovkách případů žádala, aby soud dal své záznamy do pořádku.

Stát o konání svých občanů získává stále více informací, nejenom v USA, ale sílící tendence tohoto druhu bohužel vidíme i u nás. Registr bankovních účtů, elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení DPH, připravovaný návrat povinného hlášení pobytu občanů dle komunistického vzoru, mýtné brány jako úsekové měření rychlosti… Zatímco dosud byly možnosti represivních orgánů státu limitovány personálně, nové technologické možnosti otevírají dosud netušené obzory.