Zaměstnanci se účastní pracovních stáží a rotací v mateřské a sesterských firmách, aby byl v rámci skupiny zajištěn přenos strategických a specifických znalostí.

Potenciál nadnárodní skupiny

Už během integrace obou původních firem vyslala mateřská společnost Telefónica ze Španělska do České republiky své přední experty, kteří u nás zúročují své manažerské dovednosti a odborné znalosti z oblasti moderních telekomunikací, financí, marketingu a obchodu. Po nastavení základních struktur a procesů nastala vhodná doba, aby do zahraničních společností skupiny Telefónica byli vysíláni i naši zaměstnanci - načerpat nové zkušenosti a podělit se s kolegy o své znalosti. Pro mezinárodní stáže se vypisují specifické pracovní pozice s následným výběrovým řízením, do kterého se může přihlásit každý zaměstnanec. Další příležitostí k pracovnímu výjezdu do zahraničí je účast na společných mezinárodních projektech v rámci vlastní pracovní náplně.
Po roce fungování stáží už máme řadu pozitivních ohlasů od zaměstnanců, kteří si tuto jedinečnou zkušenost velmi chválí. Poprvé se uskutečnila i tzv. rotace, kdy si na 6 měsíců dva zaměstnanci ze dvou různých států vyměnili vzájemně svá pracovní místa. 

Příprava a optimalizace procesu

K první stáži vedla dlouhá cesta, kdy odborníci z oblasti lidských zdrojů, práva a daní hledali optimální řešení na mezinárodní úrovni. Nejprve bylo nutné prověřit možnosti podle českých zákonů a zákonů cílových zemí, poté se nastavila interní pravidla a procesy. Každé vyslání zaměstnance do zahraničí ovšem i nadále vyžaduje individuální přístup. Vyplývá to zejména z lokálních požadavků cílové země, jako jsou např. vstupní víza či pracovní povolení.
Po roce fungování procesu čerpáme v lidských zdrojích ze zkušeností kolegů, kteří už se ze stáže vrátili. Na jejich základě proces neustále aktualizujeme a snažíme se ho maximálně zjednodušovat - samozřejmě v mezích platných pracovněprávních předpisů.

Typy stáží

Mezinárodní pracovní stáže se mohou uskutečnit jako tzv. krátkodobé na 1-12 měsíců, nebo jako dlouhodobé na 1-2 roky. Zaměstnanec přitom zůstává po celou dobu vyslání v pracovním poměru u domovské společnosti. Při dlouhodobém vyslání mají zaměstnanci možnost vzít si s sebou na náklady firmy rodinné příslušníky.
Zaměstnanci si v rámci skupiny Telefónica mohou najít i permanentní pracovní pozici. V případě, že vyhrají výběrové řízení, ukončí standardním způsobem svůj pracovní poměr v O2 a uzavřou pracovní smlouvu s novým zaměstnavatelem.

Co zajišťuje firma

Pokud vysíláme na stáž do zahraničí vlastního zaměstnance, po nezbytném interním schvalovacím procesu obdrží tzv. assignment letter (vysílací dopis), ve kterém jsou detailně uvedeny všechny podmínky, včetně data návratu. Cílová společnost organizačně zajistí vše pro nástup od nezbytných povolení, ubytování až po kancelářské vybavení.
Naopak pokud k nám přijíždí na stáž zaměstnanec sesterské společnosti, musí lidské zdroje zabezpečit kromě pracovního povolení, víz, ubytování, stěhování, příp. školy pro děti, také úvodní adaptaci ve společnosti, aby tak kolegům ulehčili přechod do nového prostředí.

Náklady

Zahraniční stáž proto generuje mimořádné náklady, které musí firma a manažeři brát v úvahu ještě před vypsáním mezinárodní pozice do programu a zahájením administrativních příprav. Jedná se zejména o náklady na vyřízení víz, pracovních povolení, stěhování, příplatky na ubytování, jazykové kurzy, daňové poradenství, příplatky podle cílových zemí (např. kompenzace rozdílných životních nákladů - tzv. cost of living allowance). V případě vycestování s rodinou je také třeba počítat s možností dalších plateb.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na sociální a zdravotní pojištění vysílaného zaměstnance. Česká republika už má naštěstí s mnoha zeměmi EU uzavřeny smlouvy v oblasti sociálního pojištění, díky kterým není nutné za vysílaného zaměstnance hradit sociální pojištění v obou státech a on zároveň nepřichází o budoucí nárok na starobní důchod.

Pravidla pro stáže

V současné době mají všichni zaměstnanci O2 možnost aktivně si hledat mezinárodní pozice díky on-line databázi na intranetu skupiny. Platí ale jednotná pravidla - zájemce musí být zaměstnancem členské společnosti skupiny Telefónica a během stáže musí dojít k přenosu důležitých strategických znalostí či manažerských dovedností. Případně musí mít pracovní pobyt potenciál pro profesní růst klíčových zaměstnanců. Na zájemce o stáže jsou navíc kladeny vysoké nároky. Nejdůležitější devizou je vedle hlubokých profesních znalostí také znalost místního jazyka, který umožní lépe se integrovat mezi nové kolegy a otevře brány i mimopracovním aktivitám.
Při vytváření jednotných pravidel pro mezinárodní stáže jsme kladli důraz zejména na:
- konkurenceschopnost a spravedlivost podmínek pro zaměstnance z různých zemí,
- efektivní, pragmatické a snadno proveditelné procedury a podmínky,
- podporu efektivního plánování kariéry a zdrojů pro strategický rozvoj podnikání skupiny Telefónica a pro profesní růst zaměstnanců.
Zaměstnanec tedy může být pracovně vyslán do jiného státu:
- protože jsou jeho znalosti strategicky důležité, nezbytné a přitom v druhé zemi chybí
- protože v zájmu skupiny je potřeba, aby předal základní technické či manažerské znalosti sesterské společnosti
- protože jde o příležitost k profesnímu růstu, což přináší prospěch zaměstnanci i společnosti, potažmo skupině Telefónica.

Rozvoj zaměstnanců i skupiny

Mezinárodní stáže umožňují zaměstnancům jednotlivých společností skupiny Telefónica blíž se poznat z pracovního i lidského pohledu, aby se tak dokázali lépe vyrovnat s kulturními rozdíly při práci v mezinárodním prostředí. Pracovním pobytem v zahraničí navíc získají tolik potřebný nadhled, poznají zblízka jinou společnost skupiny, zdokonalí si cizí jazyk a získají motivaci pro svůj profesní rozvoj.
Telefónica zase těží ze sdílených odborných znalostí a zkušeností, což jí přináší nemalou konkurenční výhodu.

Pavlína Mitošinka absolvovala Střední ekonomickou školu a nyní studuje obor Řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Během 11 let ve společnosti Telefónica O2 (dříve Eurotel) působila ve finančním útvaru, následně jako podpora statutárních orgánů společnosti. Od roku 2006 pracuje v jednotce Lidské zdroje, kde se nejdřív věnovala integraci zaměstnaneckých benefitů a nyní je už více než dva roky zodpovědná za mezinárodní pracovní stáže.

 

 

Telefónica O2 Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu a největším operátorem ve střední Evropě. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace - datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Firma je i předním poskytovatelem ICT služeb v zemi.

Související