Umělé materiály z nanočástic, které jsou tisíckrát menší než zrnko pylu, lze využívat v lékařství, stavebnictví i při ochraně životního prostředí, kdy mohou pomocí nanofiltrů čistit ovzduší i vodu.

"Zjednodušeně můžeme říci, že pracujeme s hmotou na úrovni jejích nejmenších částic, atomů a molekul, a vytváříme umělé struktury, které nelze najít v přírodě. Přitom se je snažíme vybavit požadovanými vlastnostmi," popsala ředitelka centra při Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava Pavla Čapková.

Ostravští vědci tak vytvářejí materiály se zcela novými schopnostmi. V lidském těle mohou například cíleně "dopravit" lék na konkrétní místo pomocí nanočásticových nosičů. Nanomateriály také rozkládají organické nečistoty a karcinogeny. "Podílíme se také na vývoji nanomateriálů pro krytí ran či dezinfekci povrchů," dodala Čapková.

Centrum se zabývá také tím, jaký vliv na lidské zdraví mají mikročástice pocházející z průmyslové výroby a dopravy. Společně s odborníky z Ústavu patologie ostravské fakultní nemocnice se snaží v lidských tkáních odhalit nanočástice kovů a jejich sloučenin a zjistit souvislost mezi kvalitou pracovního a životní prostředí a diagnózou.

Vývoj nanomateriálů směřuje také k praktickému využití například ve stavebnictví. Vědci spolupracují s firmami z oblasti stavebních a samočisticích nátěrových hmot. Vyvíjejí i nové typy plastů pro konstrukční materiály, které budou pevnější a odolnější vůči vysokým teplotám.

Centrum pracuje i na projektech podporovaných EU

Díky přesahům do zdravotnictví, ekologie a průmyslu se centrum zapojilo také do několika projektů rozvoje vědy, výzkumu a inovací, které jsou podporovány Evropskou unií. Mimo to společně s americkými a čínskými vědci zkoumá, jaký vliv na zdraví a životní prostředí mají nanočástice, které pocházejí z brzdového obložení automobilů.


Vývoj nanomateriálů v Ostravě je ucelený a zahrnuje počítačové modelování, vlastní technologie i jejich testování. "Mimořádnou pozornost věnujeme také bezpečnosti vyvíjených nanomateriálů. Zajišťujeme jejich stabilitu, aby se nanočástice neuvolňovaly do životního prostředí," říká Čapková.

Centrum nanotechnologií vzniklo v roce 2008 přeměnou původního Ústavu chemie materiálů, který na VŠB-TUO působil od roku 2002. V současné době zaměstnává 30 odborníků a s dalšími spolupracuje. Zároveň se podílí na výuce studentů v rámci studijního programu zaměřeného na nanotechnologie.
Související
Newsletter

Týden s technologiemi Otakara Schöna

Události posledního týdne ve světě technologií podle Otakara Schöna

Editor rubriky Tech Otakar Schön pro Vás vybírá nejzajímavější nebo nejzásadnější události ze světa technologií, které se odehrály v uplynulém týdnu. Každý pátek v podvečer najdete ve své mailové schránce.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru