Ústavní soud České republiky dnes rozhodl o zrušení §97 odsavec 3 a 4 Zákona o elektronických komunikacích, ktrerý upravuje, jaké údaje o svých zákaznícíích mohou telekomunikační operátoři uchovávat. Návrh na zrušení sporných bdpů telekomunikačního zákona podala skupiny poslanců vedená Markem Bendou.

Soud tímto kropkem fakticky zakázal provozovatelům pevných i mobilních komunikačních sítí  shromažďovat a uchovávat údaje o provozu v jejich sítích. Původním účelem zákonné úpravy bylo zajistit data pro případné vyhledávání osob na vyžádání policie a zpravodajských služeb.

Ústavní stížnost inspiroval úspěch německého poslance za stranu Zelených Melteho Spitze, který si po německém T-MObilu vyžádal veškeré údaje, které o něm firma shromažďuje. Výsledkem byla také úspěšná stížnost k ústavnímu soudu.

Související