Globální oteplování skutečně probíhá, ale v posledních dvaceti letech se nám nepodařilo udělat téměř nic, abychom se s ním vypořádali, protože se stále tváříme, že řešení spočívá ve využívání drahé zelené energie, například slunce nebo větru.

Přitom frakování plynu (hydraulické štěpení břidlic a uvolnění v nich obsaženého plynu, pozn. red.) ve Spojených státech vedlo k produkci výrazně levnějšího a čistšího plynu, který nahradil značnou část uhlí. Vedlejším důsledkem toho je, že Spojené státy snížily emise oxidu uhličitého dvakrát více, než se podařilo signatářům Kjótského protokolu a EU za posledních dvacet let.

A místo aby platily 20-30 miliard eur ročně, Spojené státy na tom 100 miliard dolarů vydělávají. To naznačuje, že frakování je zelenou volbou tohoto desetiletí. Čína a Indie následují americký příklad. Otázka je, jak změnit jednostranné zaměření Evropy na sluneční a větrnou energii a začít uvažovat o čistším plynu.

Související