Společnost Toshiba zadala výzkum společnosti ICM Unlimited, která se zabývá nezávislými průzkumy trhu. Výsledek zdůrazňuje výzvy, kterým čelí IT zaměstnanci v souvislosti s používáním různých zařízení a vzestupem internetu věcí (IoT) a ukazuje, jak tyto trendy ovlivňují očekávání zaměstnanců a vedení společností. Výzkum se zabýval od problematiky správy softwarových upgradů, které respondenti z Velké Británie (36%) a Německa (39%) označili za jejich největší problém při správě více zařízení až po ochranu byznysu před bezpečnostními hrozbami, které mohou vzniknout na některém z přístupových bodů, jejichž počet se neustále zvyšuje.

Více zařízení než kdy dříve se dnes může připojovat k firemním datům. 62% zaměstnanců napříč zeměmi používá k práci pomocí vzdáleného přístupu svá osobní zařízení zahrnující smartphony (42%) a tablety (31%). Podniky proto právem považují řešení bezpečnosti za klíčovou prioritu.

Více zařízení než kdy dříve se dnes může připojovat k firemním datům, ilustrace

Výsledky také ukazují, že větší množství hrozeb pro IT bezpečnost vede podniky k častým revizím – 60% oslovených podniků upravuje svoji bezpečnostní strategii minimálně jednou ročně. Každý pátý dotázaný seniorní IT pracovník ve Velké Británii a Německu vidí externí kybernetické útoky jako největší ohrožení firemní bezpečnosti, zatímco viry (22%) jsou klíčovým důvodem k obavám ve Francii.

Za účelem zachování rovnováhy bezpečnosti a umožnění používání nejrůznějších zařízení zaměstnanci je nutné nepodcenit rozhodování při nákupu IT vybavení. Nejčastěji (41%) si v oblasti IT zaměstnanci stěžují na krátkou výdrž baterie zařízení. To naznačuje, že podniky musí investovat do produktů, která jsou určena k byznysovému použití.

IT zaměstnanci si stěžují na krátkou výdrž baterie zařízení, ilustrace

Mezi klíčové priority investic v IT patří také cloudová řešení, která společnostem pomáhají udržet náskok před konkurencí díky jednoduššímu managementu dat, dokumentů a aplikací, které používají zaměstnanci na svých zařízeních. Díky cloudu lze využívat IT prostředky v podnikání podle potřeb a růstu byznysu.

 

Make IT Work

Další výsledky výzkumu včetně doplňkového komentáře jsou obsaženy v příručce ‘Make IT Work’, která byla představena v celé Evropě. Příručku je možné získat na webových stránkách ‘Make IT Work’. Poskytuje pomoc k řešení klíčových problémů, kterým v současné době čelí vedoucí IT pracovníci. Příručka je rozdělena do kapitol, které jsou odrazem základních pilířů firemních produktů Toshiba a věnuje se oblastem bezpečnosti, spolehlivosti, propojitelnosti, výkonu a správy.

"Make IT Work" podle společnosti Toshiba

Neil Bramley, B2B PC Business Unit Director společnosti Toshiba Europe říká: „Technologické inovace pokračují v oblasti propojování profesionálních a soukromých světů. To umožňuje vysokou efektivitu. Seniorní IT odborníci napříč Evropou si však uvědomují, že tyto technologie musí být implementovány způsobem, který je zvládnutelný a zajišťuje spolehlivé, bezpečné a konzistentní propojení. 81% seniorních IT pracovníků vnímá zabezpečení dat jako klíčovou prioritu v oblasti nákladů na IT vybavení. Kybernetické útoky jsou vnímány jako velká hrozba pro firemní bezpečnost. Nyní je důležité, aby IT týmy jednaly podle svých vlastních uvažování a slov,” dodává Neil Bramley. „Náš výzkum odhaluje, že neautorizované využití IT systémů a řešení je ve firmách častou praktikou a zdrojem těchto přístupů jsou nejčastěji zaměstnanci IT oddělení (41%). Doufáme, že naše příručka pomůže k tomu, aby IT pracovníci lépe porozuměli potencionálním úskalím a slabým stránkám v jejich procesech a infrastruktuře.“

 

Související