Jára Cimrman, zdá se, změnil strany. Zatímco před pěti lety začal přehrání her Divadla Járy Cimrmana nabízet Seznam.cz na stránkách jarmara.at, nyní se dílo autora, který nadevše miloval "svou vlast Böhmen", přesunulo na stránky YouTube.

Spuštění oficiálního kanálu nazvaného prostě Jára Cimrman souvisí s oslavami 50. výročí první zmínky o Járovi Cimrmanovi. Google český fenomén přijal za svůj a na Cimrmana upozorňuje upraveným logem na stránkách Google.cz, zpřístupněním virtuální prohlídky Cimrmanova muzea v Příchovicích a vytvořením kvízu Jak dobře znáš Cimrmana.